Podatek od nieruchomości

Przepisy dla nieruchomości nabytych do końca 2006r.

W przypadku sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w artykule 10 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy a nabytych do końca 2006 r. podatek dochodowy ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10%. . Podatku nie zapłacą sprzedający, których nieruchomość została nabyta w drodze spadku bądź darowizny. Innym sposobem uniknięcia płacenia podatku jest przezanczenie zysków ze sprzedaży na inne cele mieszkaniowe. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży można przeznaczyć na zakup budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębne mieszkanie, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, gruntu, albo prawa wieczystego użytkowanego gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, lub na nabycie wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawa do jednorodzinnego domu mieszkalnego, prawa do lokalu mieszkalnego w małym domu mieszkalnym oraz na budowę, rozbudowę albo remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Wydatku na inne cele mieszkaniowe należy dokonać w okresie do dwóch lat kalendarzowych od dnia sprzedaży. Ponadto w ciągu 14 dni od daty sprzedaży należy złożyć w Urzędzie Skarbowym pit – 23.

 

Przepisy dla nieruchomości nabytych w latach 2007-2008

Sprzedający, który nabył nieruchomość w latach 2007 – 2008 jest zobowiązany do zapłacenia 19 % podatku od dochodu( nie od przychodu).

Dochód można pomniejszyć o koszty odpłatnego zbycia : notarialne, opłaty skarbowe, sądowe, wynagrodzenie pośrednika od nieruchomości i udokumentowane koszty uzyskania przychodu : koszty nabyciac(wytworzenia, budowy), nakłady ( remonty, modernizacja), wartość zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Obowiązuje pit 36, pit 36l lub pit 37.

Jeśli podatnik był w sprzedawanym lokalu zameldowany na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, może skorzystać z ulgi meldunkowej i uniknąć zapłaty podatku. Ulga meldunkowa nie zwalnia z podatku od sprzedaży gruntu związanego z budynkiem.

 

Przepisy dla nieruchomości nabytych od 01.01.2009

Od 1 stycznia 2009 r. została zlikwidowana ulga meldunkowa. W jej miejsce przywrócono ulgę o przeznaczeniu środków ze sprzedaży nieruchomości na kolejne cele mieszkaniowe.

Sprzedając mieszkanie zakupione po 01.01.2009 r. należy zapłacić 19% podatek od dochodu. Podatku można uniknąć jeśli pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone w ciągu 2 lat na własne cele mieszkaniowe. Może to być zakup domu lub mieszkania, gruntu pod budowę lub prawa użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub domu jednorodzinnego. Pieniądze można przeznaczyć także na rozbudowę lub remont innego lokalu. Można też spłacić pożyczkę lub kredyt zaciągnięte wcześniej na wymienione w ustawie cele mieszkaniowe. Ważna zmiana dotyczy miejsca w którym palnuje się zakup nieruchomości – nie musi to być nieruchomość położona w Polsce.