TBS

TBS to skrót od Towarzystwa Budownictwa Społecznego utworzonego zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1995 roku. TBS-y korzystają z dotowanego przez budżet państwa kredytu Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Celem Towarzystwa Budownictwa Społecznego jest przede wszystkim budowa mieszkań przeznaczonych na wynajem.

Pierwszą i najważniejszą różnicą między mieszkaniami spółdzielczymi a TBS-ami to fakt, że decydując się na zamieszkanie w TBS-ie nabywa się partycypację w kosztach budowy a nie prawo do lokalu, co oznacza min. że mieszkania nie można wynajmować.

Należy pamiętać o tym, że w TBSie płaci się dużo wyższe czynsze niż w mieszkaniach komunalnych. Dzieje się tak, dlatego, że w ramach czynszu spłacany jest pobrany kredyt. Zaletą jest to, że czynsz, choć jest wysoki, jest niższy od rynkowego.

 

Aby zamieszkać w TBS- ie należy spełnić następujące warunki

1.Nie można posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie tego samego miasta

2. Dochody(netto, na miesiąc) w gospodarstwie domowym w dniu

zawarcia umowy najmu nie mogą przekroczyć 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie (3.517,66 zł na IV kwartał 2010r.), ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu, więcej niż:

a) o 20 % w jednoosobowym gospodarstwie domowym – tj. 5.487,55 zł,

b) o 80 % w dwuosobowym gospodarstwie domowym – tj. 8.231,33 zł,

c) o 40 % na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej

liczbie osób, i tak:

-gospodarstwo 3-osobowe (+80%+dalsze 40% na dodatkową 1 os.) -10.060,51 zł,

-gospodarstwo 4-osobowe (+80% + dalsze 40% * 2 kolejne osoby) – 11.889,70 zł,

-gospodarstwo 5-osobowe (+80% + dalsze 40% * 3 kolejne osoby) – 13.718,88 zł.

Ponadto wskazane jest, aby 30% osiągniętego przez dane gospodarstwo domowe dochodu netto, wystarczyło na pokrycie opłat czynszowych związanych z mieszkaniem.

Najemca podpisuje z TBS umowę najmu na czas nieokreślony i wpłaca kaucję gwarancyjną w wysokości dwunastomiesięcznego czynszu.

Kaucja gwarancyjna przy rozwiązaniu umowy najmu jest zwracana, w pomniejszeniu o koszt zużycia mieszkania. Możliwe jest także odsprzedanie partycypacji (w wielu przypadkach z dużym zyskiem)