Umowa na wyłączność

DLACZEGO WARTO PODPISAĆ Z NAMI UMOWĘ NA WYŁĄCZNOŚĆ

     W sytuacji, w której potencjalni kupcy mogą w prosty sposób dotrzeć do wielu ofert dostępnych na rynku, coraz trudniej korzystnie sprzedać swoją nieruchomość. Nierzadko wraz z upływem czasu sprzedawcy decydują się na kolejne przeceny i w rezultacie ostateczna cena zbycia ich nieruchomości jest zdecydowanie niższa od tej którą chcieli uzyskać. Trwającemu wiele miesięcy procesowi sprzedaży często towarzyszy stres i niepewność, zdarzają się także duże rozczarowania (głównie w sytuacji w której potencjalni kupujący wycofują się z transakcji tuż przed podpisaniem Aktu Notarialnego) Jednocześnie są nieruchomości, które pomimo wysokich cen sprzedają się znacznie szybciej od innych – podobnych i często znacznie tańszych.

          Rynek nieruchomości nie różni się pod wieloma względami od innych rynków i w jego przypadku także najlepiej sprzedają się te „produkty” które wyróżniają się na tle pozostałych. I podobnie jak na innych rynkach, także na rynku nieruchomości działają specjaliści potrafiący odpowiednio wykreować produkt. DSC_0026Obecnie klient, który podejmuje decyzję o sprzedaży nieruchomości za pośrednictwem biura najczęściej wybiera umowę „otwartą” i chętnie podpisuje umowy z kilkoma biurami, zakładając, że jest to dla niego najlepsze rozwiązanie. W dalszej części folderu wyjaśnimy dlaczego podpisanie umowy z kilkoma biurami nie daje przewagi sprzedającemu, a wręcz może działać na jego niekorzyść (dewaluacja oferty). W tym miejscu zajmiemy się sensem umowy na wyłączność.

       Jak zostało napisane wyżej nieruchomość można sprzedać szybko i uzyskać za nią wysoką cenę, a sam proces sprzedaży może być bezstresowy i pozbawiony nieprzyjemnych niespodzianek. Aby tak się stało sprzedażą musi zająć się osoba, która ma do tego odpowiednie kwalifikacje i stosowne narzędzia i która -przede wszystkim – te narzędzia oraz własne umiejętności w pełni wykorzysta. Co to oznacza praktyce? Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz reklama oferty wymagają dużych nakładów czasowych i finansowych, i w praktyce ich poziom zależy od prawdopodobieństwa zwrotu poniesionych nakładów. Jeśli więc w sprzedaży nieruchomości pośredniczy kilka biur, żadne z nich nie podejmuje nakładów takich jak biuro, które pośredniczyłoby w pojedynkę (a co za tym idzie miałoby większą szansę na odzyskanie zainwestowanych środków).

     Właśnie dlatego podpisując umowę na wyłączność możemy zaoferować ponadprzeciętny zakres czynności i zobowiązać się pisemnie do ich wykonania. Dzięki tym czynnościom oferty naszych klientów zyskują znaczącą przewagę nad innymi ofertami, a nasi klienci osiągają wymierne korzyści finansowe.

 

UMOWA NA WYŁĄCZNOŚĆ – ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ FRIMĘ WESTOR:

Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży

-analiza rynku i wybranie odpowiedniej strategii sprzedaży

-doradztwo w zakresie regulowania stanu prawnego nieruchomości

-zebranie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia transakcji

-porada co zrobić by tanim kosztem zwiększyć wartość nieruchomości (HOME STAGING)

-sporządzenie profesjonalnej dokumentacji zdjęciowej

-przygotowanie fachowego opisu

-utworzenie Panoram 360

-utworzenie Wirtualnego Spaceru

-przygotowanie filmu z Wirtualnym Spacerem

DSC_0107 DSC_0080

DSC_0086 (Kopiowanie) DSC_0084 (Kopiowanie) DSC_0089

Profesjonalna reklama oferty

-zamieszczenie oferty na stronie www.westor.com.pl

-zamieszczenie oferty w portalach ogłoszeniowych: „gratka.pl”, „otodom.pl”, „domy.pl”, „nieruchomości-online”, „oferty.net”, „tablica.pl” oraz w kilkudziesięciu innych współpracujących z wymienionymi wyżej portalami (min. „onet”, „interia”, „money „ itp.)

-ciągła promocja oferty w portalu gratka.pl (maks. trzecia strona w kategorii)

-zamieszczanie oferty w gazecie „Gwarek” lub „Życie Bytomskie” minimum dwa razy w miesiącu

-zamieszczenie oferty w systemie MLS i Fagora

-przygotowanie i powieszenie Banerów

-umieszczenie ogłoszeń z ofertą na wybranych tablicach ogłoszeniowych

-opracowanie dedykowanego folderu nieruchomości dla klientów

-rozesłanie informacji o ofercie do lokalnych biur zrzeszonych w PFRN (wraz z folderem dla biur)

-utworzenie strony internetowej nieruchomości

-zrobienie rzutów nieruchomości

-przygotowanie projektów aranżacji wnętrz -przygotowanie płyty z dokumentacją fotograficzną (dla klientów)

Przeprowadzenie transakcji

-pomoc w negocjacji ceny -pomoc w określeniu możliwości zakupowej klienta

-przygotowanie umowy przedwstępnej maksymalnie zabezpieczającej interes Sprzedającego

-przekazywanie klientowi dokumentacji nieruchomości

-umówienie Aktu Notarialnego

-pomoc w przekazaniu nieruchomości kupującemu

spac

KORZYŚCI:

-pewność dotarcia oferty do wszystkich potencjalnych klientów dzięki kompleksowej reklamie w internecie, prasie, poprzez ogłaszanie bezpośrednie i dzięki współpracy z biurami zrzeszonymi w PFRN

-pewność otrzymania wysokiej ceny sprzedaży – prawidłowe przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz wysoka jakość obsługi i prezentacji oferty znacząco zwiększają jej atrakcyjność i pozytywnie wpływają na decyzje zakupowe klientów.

-gwarancja spokoju w okresie sprzedaży – nasz agent zajmujący się sprzedażą ma obowiązek dokładnego zapoznania się z nieruchomością, oczekiwaniami i dyspozycyjnością Sprzedającego i kontaktuje się z nim tylko w ważnych sprawach (nie każdy ma czas i dostateczną cierpliwość by tłumaczyć te same kwestie osobom z kolejnych biur)

-brak efektu dewaluacji oferty (ogłaszanie oferty przez wiele biur, w szczególności w tych samych portalach ogłoszeniowych, może powodować że w świadomości klienta oferta postrzegana będzie jako trudna do zbycia – tym trudniejsza im więcej firm próbować będzie -w domyśle: bezskutecznie -ją sprzedać).

-gwarancja silnej pozycji negocjacyjnej Sprzedającego (im więcej biur ogłasza ofertę tym większe prawdopodobieństwo, że w ofercie któregoś z nich pojawią się nieaktualne dane, a im więcej nieścisłości tym lepsza pozycja negocjacyjna Kupującego)

-brak stresu i rozczarowań wynikających z podpisania niekorzystnej umowy przedwstępnej

malachowskiego-sypialnia

MITY DOTYCZĄCE UMÓW NA WYŁĄCZNOŚĆ:

Najlepiej podpisać umowę z jak największą ilością biur – podpisanie dużej ilości umów w praktyce oznacza, że żadne biuro nie poniesie stosownych nakładów czasowych i finansowych niezbędnych do prawidłowej prezentacji i promocji nieruchomości. Podpisując umowę na wyłączność z naszym biurem klient otrzymuje pisemną gwarancję wykonania pełnego zakresu czynności (w tym szeregu czynności ponadstandardowych) umożliwiających w pełni satysfakcjonujące zbycie nieruchomości.

Jeśli sprzedam nieruchomość sam to najwięcej na tym zarobię – prowizja biura to z reguły 3,69% ceny sprzedaży nieruchomości – w praktyce już sama znajomość realiów rynku i mechanizmu zachowań klientów daje pośrednikowi przewagę w negocjacji nad klientem, który zawodowo nie zajmuje się kupnem i sprzedażą nieruchomości – dzięki tej przewadze sprzedający nierzadko otrzymuje kwotę o kilkanaście procent wyższą niż otrzymałby działając na własną rękę. Jeśli dołożymy do tego wykonywany przez nas szereg czynności optymalizujących postrzeganie oferty (min. profesjonalna reklama, Home Staging) i poparte stosownymi szkoleniami umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne okaże się, że powierzając nam sprzedaż swojej nieruchomości klient może jedynie zyskać (z doświadczenia wiemy że zysk może być znaczny)

Nie ma znaczenia z kim podpiszę umowę (biuro to biuro)  – do końca 2013 roku klient podpisujący umowę z biurem nieruchomości miał gwarancję, że za czynności pośrednictwa odpowiedzialny będzie licencjonowany Pośrednik, który zdobył stosowne wykształcenie (studia kierunkowe), odbył praktykę (z reguły minimum rok), był zobligowany do nieustannego dokształcania się i działał zgodnie z przyjętymi standardami etyki zawodowej . Od stycznia 2014 roku pośrednictwem w obrocie nieruchomościami może zajmować się każda osoba niezależnie od tego czy ma na ten temat jakąkolwiek wiedzę. W rezultacie warto wybrać biuro, które ma za sobą dużą ilość rzetelnie przeprowadzonych  transakcji, może wykazać się stosownymi licencjami, certyfikatami i referencjami. Nasze biuro istnieje od kilku lat, przed rozpoczęciem pracy w Westorze nasi licencjonowani pośrednicy zdobywali doświadczenie w innych biurach nieruchomości, możemy wykazać się dokumentami potwierdzającymi nasze kwalifikacje (w każdej z dziedzin którą zajmujemy się w ramach naszej działalności) a nade wszystko przeprowadziliśmy prawidłowo i zgodnie z oczekiwaniami klientów już kilkaset transakcji na rynku nieruchomości.

W ramach umów na wyłączność wszystkie biura wykonują te same czynności – zakres czynności określa umowa i w praktyce czynności są bardzo różne. Znane są przypadki w których oferty na wyłączność trafiały do szafy i nikt się nimi specjalnie nie zajmował gdyż zakładano że nieruchomość wcześniej czy później jakoś się sprzeda. W Westorze wiemy, że nic nie sprzedaje się samo, dlatego do ofert na wyłączność podchodzimy ze szczególną starannością, a w umowach zawieranych z klientami punkt po  punkcie zobowiązujemy się do wykonania określonych czynności ( w tym takich które znacznie wykraczają poza ogólnie przyjęte normy jak Home Staging, dedykowana strona internetowa, wirtualny spacer itp)

Moja oferta jest dostępna wyłącznie dla klientów jednego biura – nasze biuro należy do systemu MLS opartego na wymianie ofert między biurami zrzeszonymi w Bielsko-Częstochowsko – Katowickim Stowarzyszeniu  Pośredników w Obrocie Nieruchomościami . Dzięki temu informacja  na temat każdej naszej oferty na wyłączność trafia do kilkuset pośredników działających na terenie Śląska a dzięki systemowi Fagora zbierającemu oferty z klauzulą wyłączności z lokalnych MLS-ów, do wszystkich biur zrzeszonych w Polskiej Federacji  Rynku Nieruchomości. W efekcie dzięki ścisłej współpracy członków PFRN nieruchomość będącą przedmiotem umowy na wyłączność może oferować ponad 1000 agentów na terenie całego kraju.